Atlantis


Atlantis

Du kanske känner en dragning och ett intresse för Atlantis, kanske är det så att Atlantis väcker känslor inom dig som lycka, glädje och förväntan, men det kan också vara känslor som rädsla, sorg och kaos.

Det sägs att ungefär 70 % av de som lever idag på jorden har haft ett tidigare liv på Atlantis


När det gäller den vetenskapliga biten så finns det ingen samstämmig vetenskap om att Atlantis har existerat eller var det låg men det finns däremot mer fakta som talar för att Atlantis har funnits än att det inte har existerat. 

Av de forskare som inte avfärdat Atlantis som en myt finns det ett flertal som kommit fram till att kontinenten Atlantis låg i Atlanten någonstans mellan Europa, Amerika och Afrika.

Det finns mycket kanaliserat material, där personer känt in, haft kontakt och upplevt i meditativt tillstånd var Atlantis fanns, hur man levde och verkade samt under vilka tidsåldrar.


När vi pratar om Atlantis är det oftast de Gyllene åren vi menar då vi levde i samhörighet, kärlek, balans och med en otrolig andlig kraft, hög medvetande nivå och med en mycket hög teknologi.

Det fanns också tider som präglades av mörker och onda krafter. Många lever idag med undermedvetna minnesbilder och bitar av själsliga erfarenheter från just ett liv i Atlantis.


Som vår värld ser ut idag med krig, fattigdom, finansiella kriser, maktmissbruk och naturkatastrofer så är det nu rätt tid för oss att ta tillbaka Atlantis visdomar och höga medvetandenivå från de Gyllene åren och åter skapa en värld där vi lever i samförstånd och respekt för allt liv.

Det är nu dags att möta sitt förflutna, låta minnen från Atlantis vakna, sorger bearbetas och släppas för att öppna upp och utveckla de andliga och mediala förmågorna samt väcka de unika kunskaperna som vi hade i Atlantis.


Om detta väcker något inom dig och om du vill veta mer om Atlantis, dina

andliga förmågor och unika kunskaper så är du varmt välkommen till kursen  Atlantis & LemurienAtlantis - min utbildning

Den mytomspunna kontinenten Atlantis fascinerade mig redan på 90-talet då jag läste och var på ett föredrag om det försvunna Atlantis.  Åren gick och Atlantis föll i glömska fram till hösten 2013 då jag i ett flertal meditationer fick kontakt med Atlantis igen, i meditationerna kom även Gudinnan Isis (som jag tidigare aldrig hade haft någon kontakt med). 

Jag förstod att det var ett budskap som jag borde ta till mig så jag ”googlade” på ”Atlantis och Isis” och hamnade på hemsidan TruSelf tillhörande Maria Nylow och fann flera olika kurser om Atlantis och uppstigna Mästare och Gudinnor.


I mars 2014 gick jag min första kurs hos Maria Nylow (Atlantis Workshop Grund 

Det blev starten på min Atlantis utbildning och efter den har det blivit fler kurser hos Maria som fört mig fram till den lärar- och orakel utbildning som jag i mars 2016 blev certifierad i (Atlantean Master Teacher & Atlantean Master Oracle).

Lärarutbildningen innebär att jag nu själv kan ha de workshops som jag själv deltagit i.


Att vara Orakel betyder den nya tidens medium, ett medium som arbetar på en helt annan frekvens och med ett annat syfte än det traditionella mediet, här är jag en kanal för högre information från Änglar, Ärkeänglar och Mästare.


Jag har även utbildat mig till Atlantean Healing Master Teacher hos Maria och håller nu kurser i Atlantisk Healing.