Atlantis Workshop fortsättning

Atlantis Workshop Fortsättning


Djup själslig läkning med Soul Retrieval och integrera energin från Atlantis via dina 12 chakran.


Öppna hela ditt energisystem för de frekvenser som för dig in i 5:e och 6:e dimensionen.

Låt din kropp och ditt medvetande bli en kanal för den nya tidens högre energi.

Låt energin leda dig till en djupare andlighet, större förståelse för din livsväg och ett mer upplyst liv.


Nu kan du integrera dina tolv chakran från Atlantis utifrån ett högre perspektiv.  Du har ju redan öppnat och förankrat dina ursprungliga energicentrum och är nu redo att låta energin ytterligare förändra din fysiska och andliga tillvaro här på jorden. I din livsmission ingår att höja medvetandet och ta del av de högre dimensionernas möjligheter i livet du lever idag – både för din egen skull och för andras.


Under helgen får du arbeta med de chakran som bäst stödjer dig i din process för att frigöra och finslipa dina krafter och förmågor som du burit med dig sedan Atlantis. Processen kan vara fysisk, andlig, medial eller själslig. Du kommer själv att veta vad som är viktigast för dig just nu.

Vi jobbar också med att förbereda kroppen på att ta emot och hålla kvar en ännu större mängd kosmisk kraft. De chakran som är redo kan då öppna sig för högre dimensioners energi.


Vägledd av Atlantis änglar får du göra en Soul Retrievel  där du kommer att gå djupt ner i ditt förflutna för att hämta och återskapa de själsdelar som varit borta sen Atlantis gick under.  Vi gör en djupdykning i dina mörkaste och allra svåraste minnen från Atlantis för att föra in ljus och slutgiltigt läka själsliga sår och lösa upp rädslor. Du låter dina minnen föras igenom ditt energisystem och upplysa dig på vägen. Du får hjälp att eliminera de blockeringar som du burit sedan undergången och hjälp att förstå, förlåta, släppa skam, skuld och rädslor och äntligen se hela din kraft. Detta hjälper dig att hela din själ så att du kan gå vidare i din utveckling.


Under helgen kommer vi att ha kärleksfull vägledning från Atlantis änglar, präster och prästinnor.


Datum: 

Tid: 10.00-18.00

Kursavgift: 2100 kr

Förkunskaper:  Atlantis Grund, läs mer >>>

 

Kursledare: Marianne Wennergrund

Plats: Herrgårdsvägen 14,  KUNGSGÅRDEN

 

Anmälan: 073-707 30 72 eller info@mwenergiharmoni.se

 

Du är varmt välkommen!